Диданд: 1767

ISSN 2074-0581

Паёми Сино

МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-ТИББИИ ТАҚРИЗӢ

Ҳар се моҳ чоп мешавад
Соли 1999 таъсис ёфтааст

Нашрияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Мувофиқи қарори Раёсати Комииссияи олии аттестатсионии (КОА) Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия маҷаллаи «Паёми Сино» («Вестник Авиценны») ба Феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст (№ 22/17 аз 23 майи с. 2003 ва такроран – 28 декабри с. 2018)

Маҷалла дар ИРИИ (Индекси россиягии иқтибоси илмӣ), Science Index, Crossref ва КиберЛенинка ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 464 аз 5.01.1999 ба қайд гирифта шуд. Санаи азнавбақайдгирӣ 12.11.2018, № 084/МЧ-97

Суроғаи таҳририя:
734003, Республика Таджикистан,
г. Душанбе, пр. Рудаки, 139.
ТГМУ им. Абуали ибни Сино
Тел.: (+992) 44 600 3637
    (+992) 37 224 4583
E-mail: avicenna@tajmedun.tj
Сомона: www.vestnik-avicenna.tj
Индекси обуна: 77688

Нашри ҷорӣ:

№ 2 Нашри 21 2019 Боргирии PDF

Акушерство и гинекология doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-2-206-213

ЧАСТОТА И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В СОЧЕТАНИИ С АНЕМИЕЙ

Д.А. Пирматова, М.Ф. Додхоева

Кафедра акушерства и гинекологии № 1, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 124

Гигиена doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-2-214-218

СОСТОЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ ГБАО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Н.Б. Бахтиёрова, К.Н. Дабуров

Кафедра гигиены окружающей среды, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 107

Гигиена doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-2-219-224

ТЯЖЕСТЬ И НАПРЯЖЁННОСТЬ ТРУДА ВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА ПРИ РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО ГОРОДА

Б.Х. Нушервони, А.Б. Бабаев

Кафедра гигиены и экологии, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 105

Гигиена doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-2-225-231

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БОХТАРСКОГО РЕГИОНА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Х.Н. Эгамназаров1, К.Н. Дабуров1, Ф.М. Бободжонов2, Г.Д. Азимов3

1Кафедра гигиены окружающей среды, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан
2Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Хатлонской области, Бохтар, Республика Таджикистан
3Медицинский колледж города Гиссар, Гиссар, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 824

Инфекционные болезни doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-2-232-237

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ В ПОЗДНЕЙ СТАДИИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ

Э.Р. Рахманов1, В.Н. Цой1, С.К. Ёрова2, Т.М. Шарифзода2

1Кафедра инфекционных болезней, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан
2Городская клиническая инфекционная больница города Душанбе, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 104

Саҳ 1 2 3 4 5 Баъдӣ Охир Ҳама