Диданд: 3311

ISSN 2074-0581

Паёми Сино

МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-ТИББИИ ТАҚРИЗӢ

Ҳар се моҳ чоп мешавад
Соли 1999 таъсис ёфтааст

Нашрияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Мувофиқи қарори Раёсати Комииссияи олии аттестатсионии (КОА) Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия маҷаллаи «Паёми Сино» («Вестник Авиценны») ба Феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст (№ 22/17 аз 23 майи с. 2003 ва такроран – 28 декабри с. 2018)

Маҷалла дар ИРИИ (Индекси россиягии иқтибоси илмӣ), Science Index, Crossref, КиберЛенинка ва Ulrich's ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 464 аз 5.01.1999 с. ба қайд гирифта шуд. Санаи азнавбақайдгирӣ 12.11.2018, № 084/МЧ-97

Суроғаи таҳририя:
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, х. Рудакӣ, 139.
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино
Тел.: (+992) 44 600 3637
    (+992) 37 224 4583
E-mail: avicenna@tajmedun.tj
Сомона: www.vestnik-avicenna.tj
Индекси обуна: 77688

Нашри ҷорӣ:

№ 3 Нашри 21 2019 Боргирии PDF

Акушерство и гинекология doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-3-374-379

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЁСШИХ В ДЕТСТВЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЙ АППЕНДИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИТОНИТ

А.М. Шамсиев, Ш.А. Юсупов

Кафедра детской хирургии, Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Республика Узбекистан

Боргирии мақола: 150

Внутренние болезни doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-3-380-386

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ГЛИВЕКОМ И ГИДРЕА

К.З. Ураков, В.Ю. Мельникова, Г.Б. Ходжиева

Кафедра внутренних болезней № 3, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 110

Кожные и венерические болезни doi: 10.25005/2074-0581-2019-21-3-387-394

АНДРОГЕНЗАВИСИМЫЕ ДЕРМОПАТИИ У ЖЕНЩИН С КЕЛОИДНЫМИ РУБЦАМИ

М.С. Валиева, К.М. Мухамадиева, С.С. Исматуллоева, Е.В. Агафонова

Кафедра дерматовенерологии, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 99

Саҳ 1 2 3 4 5 Баъдӣ Охир Ҳама