Диданд: 13849

ISSN 2074-0581

Паёми Сино

МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-ТИББИИ ТАҚРИЗӢ

Ҳар се моҳ чоп мешавад
Соли 1999 таъсис ёфтааст

Муассисон

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Мувофиқи қарори Раёсати Комииссияи олии аттестатсионии (КОА) Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия маҷаллаи «Паёми Сино» («Вестник Авиценны») ба Феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, дохил карда шудааст (№ 22/17 аз 23 майи с. 2003 ва такроран – 28 декабри с. 2018)

Маҷалла дар ИРИИ (Индекси россиягии иқтибоси илмӣ), Science Index, Crossref, КиберЛенинка ва Ulrich's ба қайд гирифта шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 464 аз 5.01.1999 с. ба қайд гирифта шуд. Санаи азнавбақайдгирӣ 12.11.2018, № 084/МЧ-97

Суроғаи таҳририя:
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ш. Душанбе, х. Рудакӣ, 139.
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино
Тел.: (+992) 44 600 3637
    (+992) 37 224 4583
E-mail: avicenna@tajmedun.tj
Сомона: www.vestnik-avicenna.tj
Индекси обуна: 77688

Нашри ҷорӣ:

№ 3 Нашри 23 2021 Боргирии PDF

Внутренние болезни doi: 10.25005/2074-0581-2021-23-3-324-333

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЖКТ У ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ СУСТАВОВ НА ФОНЕ СД II ТИПА

C.И. Кирилина, Г.Г. Сирота, В.С. Сирота, Е.Ю. Иванова, А.Ф. Гусев

Научно-исследовательское отделение анестезиологии и реаниматологии, Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна, Новосибирск, Российская Федерация

Боргирии мақола: 81

Гигиена doi: 10.25005/2074-0581-2021-23-3-334-341

ПАРАЗИТАРНАЯ ОБСЕМЕНЁННОСТЬ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ ПРОДУКЦИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Шеметова1, Р.С. Аракельян2, Г.Л. Шендо1, В.А. Ирдеева3

1Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области, Астрахань, Российская Федерация
2Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии, Астраханский государственный медицинский университет, Астрахань, Российская Федерация
3Клинический родильный дом им. Ю.А. Пасхаловой, Астрахань, Российская Федерация

Боргирии мақола: 75

Неврология doi: 10.25005/2074-0581-2021-23-3-342-351

НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Н.А. Зарипов1, Д.С. Додхоев2, С.М. Абдуллозода3, Р.Д. Джамолова4

1Кафедра неврологии и основ медицинской генетики, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан
2Кафедра детских болезней № 1, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан
3Кафедра эпидемиологии, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан
4Кафедра внутренних болезней № 3, Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино, Душанбе, Республика Таджикистан

Боргирии мақола: 64

Саҳ 1 2 3 4 5 Баъдӣ Охир Ҳама